2Gb tốc độ cao

10.000 đ/1 ngày(24h cùng ngày đăng ký)

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5GB tốc độ cao

20.000 đ/24h cùng ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3GB tốc độ cao

15.000 đ/3 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

7GB + Miễn Phí Data Chơi Liên Quân Mobile

30.000 đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1GB Tốc Độ Cao

30.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS